KOLEJNE EDYCJE ¦FS

XX Edycja ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego ROZSTRZYGNIĘTA

7 grudnia 2010r.

We wtorek, 7 grudnia 2010 r. o godzinie 11.00 w siedzibie ¦l±skiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach odbyło się wręczenie stypendiów XX edycji ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Wojewoda ¦l±ski Zygmunt Łukaszczyk, Przewodnicz±cy Rady Fundacji wręczył 30 stypendiów uzdolnionym ¶l±skim studentom znajduj±cym się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo dwóch darczyńców ufundowało dwóm najzdolniejszym stypendystom po laptopie.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspieraj±cym ¦l±ski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o pomoc ze ¶rodków Fundacji mog± ubiegać sięwszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze, ¶redni± ocen minimum 4,5;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±

projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny