KOLEJNE EDYCJE ¦FS

22 grudnia 2008 r.

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XVI edycja


W poniedziałek, 15 grudnia w Sali Koncertowej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się XVI edycja uroczystego wręczenia stypendiów ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Rada Fundacji pod przewodnictwem Wicemarszałek Senatu RP Krystyny Bochenek przyznała 34 stypendia, w tym dwa specjalne. Jedno z nich otrzymał szef fundacji "Kruchy Dotyk" Przemek Sobieszczuk - pomagaj±cy chorym na Epidermolysis Bullosa (EB) i sam cierpi±cy na tę chorobę. Drugie dostał młody fotografik Wojtek Kukuczka - twórca zdjęć do wydanego w tym roku kalendarza, którego bohaterami zostały dzieci ofiar wypadków w kopalniach.

Wręczenie nagród 1

Prócz wsparcia finansowego Fundacja przyznała nagrodę w postaci laptopa, ufundowanego przez jednego z darczyńców ¦FS. Całkowita kwota wsparcia wynosiła ponad 51 tys. złotych.

Wręczenie nagród 2
Wręczenie nagród 3

Podobnie jak w poprzedniej edycji przyznano honorowy tytuł Przyjaciela Fundacji najbardziej zasłużonym osobom i instytucjom. Ten symboliczny gest wdzięczno¶ci otrzymały:

- Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa,
- Energo- Eko- System Sp. z o.o.,
- Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.,
- Polski KOKS S.A.,
- Południowy Koncern Energetyczny S.A.,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.,
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach,
- Urz±d Marszałkowski Województwa ¦l±skiego.

Specjalnym Dyplomem Fundacja uhonorowała Górno¶l±sk± Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., jako wyj±tkowego Darczyńcę XVI edycji ¦FS.

Pami±tkowe dyplomy otrzymali również uczestnicy akcji „Piłki do Nauki\" oraz Przyjaciele Fundacji, którzy już od kilku edycji wspieraj± działania ¦FS:

- Biomasa ¦l±sk Sp. z o.o.,
- Biuro Handlowe Katowice,
- „Café Paterman- sieć kawiarni Chopin”,
- Commercium Word Contract Carpet Sp. z o.o.,
- Galeria Szyb Wilson,
- GC Investment Sp. z o.o.,
- Katowicka redakcja “Gazety Wyborczej\",
- Dorota Podlodowska - Graczyńska,
- Gabriela Kroker,
- Liberty Poland S.A.,
- Prezydent Miasta Zabrze,
- Salon Firmowy Intermoda,
- Silesia City Center,
- Zakłady Odzieżowe Bytom S.A.,
- Zeta-Park Sp. z o.o.

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspieraj±cym ¦l±ski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

Kolejna, XVII już edycja stypendiów ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego zostanie ogłoszona w lutym 2009 roku.

projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny