KOLEJNE EDYCJE ¦FS

Kwiecień 2008 r.

Stypendia ¦l±skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego XV edycja


Dnia 28 kwietnia w Sali Imprezowej Muzeum ¦l±skiego w Katowicach odbyła się XV edycja uroczystego wręczenia stypendiów. Rada fundacji pod przewodnictwem Marszałek Krystyny Bochenek przyznała 26 stypendiów, w tym dwa specjalne. Kwota wsparcia wynosi blisko 40 tys. złotych.


W trakcie 14 kolejnych edycji programów stypendialnych, z pomocy Fundacji skorzystało już ponad 420 młodych ludzi – mieszkańców ¦l±ska, na rzecz których ogółem przeznaczono kwotę ponad 600 000 zł.Zgodnie z obowi±zuj±cym Regulaminem ¦FS, o pomoc ze ¶rodków Fundacji mog± ubiegać sięwszyscy studenci studiów wyższych – mieszkańcy województwa ¶l±skiego, którzy:

- osi±gnęli w poprzedzaj±cym stypendium semestrze, ¶redni± ocen minimum 4,5;
- udokumentuj± szczególnie trudn± sytuację ekonomiczn±

Darczyńcy XV edycji:

- Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa
- Górno¶l±ski Operator Systemu Dystrybucyjnego
- Energio-Eko-System
- Południowy Koncern Energetyczny
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji
- Jastrzębskie Spółki Węglowe

Laureaci XV edycji:

Adamczyk Lidia
Antolak Dariusz
Basińska Edyta
Basińska Katarzyna
Chmurczyk Natalia
Czakon Jakub
Francuz Patrycja
Grzeszczyk Dominika
Haber Ewelina
Hubka Grzegorz
Janecki Leszek
Kapek Małgorzata
Kolasiński Lech
Kowalska Marta
Kowalska Monika
Kukuczka Wojciech
Kula Agnieszka
Kulejewska Olga
Le¶niak Magdalena
Mielczarek Kornel
Musialik Dorota
Siek Urszula
Sobieszczuk Przemysław
Strzałkowska Adrianna
Widziewicz Kamila
Witas Anna

Wszystkim przedsiębiorcom oraz instytucjom wspieraj±cym ¦l±ski Fundusz Stypendialny serdecznie dziękujemy.

projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by ¦l±ski Fundusz Stypendialny